Bezpečné nakupovanie
Idosell security badge

Pokyny na inštaláciu vykurovacej rohože autorizovaným inštalatérom

2023-09-19
Pokyny na inštaláciu vykurovacej rohože autorizovaným inštalatérom

Inštalácia rohoží podlahového vykurovania - návod na inštaláciu - tento článok pripravil autorizovaný inštalatér PRO RAYCHEM. Uvádza zásady správnej inštalácie vykurovacej rohože nVent RAYCHEM QuickNet .

QuickNet je samolepiaca elektrická rohož na podlahové vykurovanie, ktorú by mal inštalovať a uviesť do prevádzky kvalifikovaný elektrikár. Ak si rohož QuickNet zakúpi a/alebo nainštaluje koncový používateľ, inštaláciu by mal pred uvedením do prevádzky schváliť elektrikár.

Je potrebné zabrániť mechanickému poškodeniu vykurovacích káblov! V prípade poškodenia použite originálnu opravnú súpravu.

Ako mám pripraviť podklad pre vykurovaciu rohož?

 • Podklad musí byť rovný, bez ostrých prvkov, stabilný a bez trhlín. Čistý a bez látok, ktoré obmedzujú priľnavosť.
 • Pred inštaláciou celý povrch oprášte a potom ho dôkladne pripravte základným náterom.
 • V sprchách a vlhkých priestoroch pred inštaláciou rohože zakryte povrch tekutou fóliou alebo iným vodoodpudivým náterom.
 • Pomocou kriedy označte miesta, pod ktorými nie je možné inštalovať vykurovacie rohože. Patria sem: kryty pre skryté splachovače, podlahové záchodové misy, vane, sprchové vaničky, podlahové skrinky, práčky a iný nábytok stojaci priamo na podlahe.
 • Vykurovacie rohože neinštalujte na miesta, kde by sa mohli poškodiť vŕtaním otvorov do podlahy, napr. pod profily zo skla sprchového kúta.
 • Vykurovaciu rohož však môžete inštalovať pod nábytok, ktorý je zavesený, alebo pod nábytok stojaci na nohách s minimálnou vzdialenosťou 15 cm.

Inštalácia vykurovacej rohože

Schéma inštalácie vykurovacej rohože

 • Vykurovacie rohože a káble by sa nemali viesť cez dilatačné škáry. Fungujúca dilatačná škára môže poškodiť a pretrhnúť vykurovací kábel. Ak má podlaha dilatačné škáry, použite samostatné vykurovacie rohože pre každú zónu.
 • Vykurovaciu rohož neklaďte bližšie ako 5 cm k stenám.

či je možné vykurovaciu rohož skrátiť

 • Inštalačnú mriežku môžete kedykoľvek prerušiť, napr. keď sa musíte vyhnúť prekážke, zmeniť smer inštalácie alebo ju natiahnuť.
 • Vykurovacie rohože sa nesmú strihať na časti ani krížiť.

Inštalácia vykurovacej rohože

DÔLEŽITÉ!!! Pri prechádzaní vykurovacích rohoží po podlahe dodržiavajte vzdialenosť medzi vykurovacími vodičmi v minimálnych intervaloch, pretože vykurovacie káble sú z výroby položené na inštalačnej mriežke. Tieto minimálne odstupy medzi vykurovacími káblami sa musia dodržiavať. Vykurovacie káble, keď sú príliš blízko pri sebe, sa môžu spáliť. Na tento účel:

 1. Aby sa vzdialenosti medzi montážnymi mriežkami ...
 2. uvoľnite z nej vykurovací kábel a vytiahnite ho v príslušnom množstve.

inštalácia vykurovacej rohože

 • Pripojovacia spojka sa nesmie ťahať do ochrannej rúrky.
 • Spojenie vykurovacieho kábla s pripojovacou rúrkou sa nesmie ohýbať, drviť ani naťahovať.
 • Celý spoj musí byť zapustený do podlahy.
 • Ak nezapadá do lepiacej vrstvy, podložte v tomto mieste podlahu pod dlaždice.

či je možné vykurovaciu rohož rozrezať

 • Vykurovací kábel môže byť vypletený z inštalačnej siete.
 • Vykurovací kábel môžete ľahko prilepiť k podlahe pomocou horúcej lepiacej pištole. Použite lepidlo s vysokou priľnavosťou, ktoré lepšie priľne k podkladu.

vykurovacia rohož na stene

 • Ak vám zostane príliš veľa vykurovacej rohože, môžete ju rozvinúť na stenu pod dlaždicami. Ideálnym miestom na to môže byť stena, na ktorej budú zavesené uteráky. Toto miesto starostlivo zmerajte, odfoťte a overte pri inštalácii vešiaka. Dávajte pozor na polomer ohybu vykurovacieho kábla pri podlahe, zvyčajne nemôže byť menší ako priemer kábla v mm x 6. Na tomto mieste môžete obúvať viac steny alebo podlahy, aby ste zväčšili polomer ohybu kábla. Nezabudnite toto presné miesto neskôr vyplniť cementovou pastou bez toho, aby okolo vykurovacieho kábla zostal vzduchový vak.

Inštalácia vykurovacej rohože v sprche

Inštalácia vykurovacej rohože v sprche

 • Vykurovacie rohože nVent RAYCHEM QuickNet možno nainštalovať pod obkladačky v sprchovacom kúte. Rohože QuickNet ako máloktoré sú schválené výrobcom nVent RAYCHEM na inštaláciu vo vlhkých priestoroch a sú na tento účel certifikované.
 • Vykurovací kábel neukladajte príliš blízko sifónu inštalovaného v podlahe. Teplá podlaha v tejto oblasti urýchli vysychanie vody v sifóne. Dodržiavajte vzdialenosť aspoň 10 cm.

Inštalácia termostatu

Montáž termostatu z vykurovacej rohože

Keďže QuickNet je elektrická podlahová vykurovacia rohož s pevným odporom, podľa predpisov musí byť riadená termostatom, ktorý reguluje teplotu pomocou vonkajšieho snímača teploty podlahy. Alternatívne môže byť vykurovacia rohož QuickNet riadená termostatom nVent RAYCHEM pracujúcim v režime snímania teploty v miestnosti, ale s obmedzovačom teploty podlahového snímača. Vykurovacie rohože QuickNet by sa mali inštalovať v spojení s termostatom, ktorý zabezpečuje súlad výrobku so smernicou o ekodizajne, napríklad NRG-DM, GREEN LEAF alebo SENZ WIFI.

 • Pre termostat zvoľte štandardnú krabicu na zapustenú montáž s hĺbkou min. 60 mm. Hlboká rozvodná krabica vám umožní umiestniť prebytočnú kabeláž do rozvodnej krabice a voľne namontovať termostat.
 • Krabicu namontujte na stenu vo výške 120 - 150 cm.
 • Napájací kábel by nemal byť hrubší ako 1,5 mm². Silnejší napájací kábel bude príliš tuhý a môže poškodiť svorky pri montáži termostatu.
 • Neodporúča sa montovať skrinku pred inštaláciou obkladov na stenu. Urobte to vo fáze lepenia obkladačky na stenu, aby ste mohli presne prispôsobiť polohu obkladačky otvoru a lepšie ju zrovnať s povrchom obkladačky, čo uľahčí inštaláciu termostatu.
 • Termostat vždy inštalujte vo vnútri miestnosti, v ktorej inštalujete vykurovaciu rohož.
 • Nainštalujte ho na miesto mimo oblastí, kde dochádza k výkyvom teploty, ako je prievan, radiátor alebo dokonca práčka.
 • Termostat nemontujte na stenu, na ktorú dopadá prudké slnečné svetlo.

Inštalácia podlahového snímača

Montáž podlahového snímača do vykurovacej rohože

 • Odporúča sa nainštalovať kábel snímača do vyhradenej ochrannej rúrky, čo uľahčí jeho výmenu v prípade poškodenia.
 • Ochrannú trubicu veďte s čo najmenším počtom zmien smeru. Ak môžete, zmenu smeru vykonajte na dlhšom úseku trubice.
 • V mieste od steny k podlahe obujte stenu hlbšie, aby ste zväčšili polomer ohybu trubice. Príliš malý polomer ohybu môže zabrániť vloženiu snímača.
 • Rúrka v podlahe musí byť utesnená uzáverom alebo iným spôsobom, aby sa zabránilo vniknutiu cementovej malty.
 • Snímač by mal byť umiestnený blízko povrchu, priamo pod keramickými dlaždicami (alebo iným typom podlahy). Je dôležité umiestniť rúrku do stredu medzi dva vykurovacie káble, pričom minimálna hĺbka inštalácie musí byť 20 cm.
 • Neinštalujte rúrku snímača naprieč vykurovacími káblami, môže to mať za následok nesprávne odčítanie teploty snímačom umiestneným v rúrke, ktorý bude v príliš tesnom kontakte s vykurovacím káblom.

Fotografická dokumentácia

Fotografická dokumentácia nainštalovanej vykurovacej rohože

 • Pred vyhotovením fotodokumentácie napíšte na podlahu kriedou vzdialenosti vykurovacej rohože od stien alebo iných charakteristických miest, čo vám v prípade potreby umožní v budúcnosti lokalizovať jej polohu.
 • Pri vyhotovovaní fotodokumentácie urobte zábery celej miestnosti zhora a najlepšie zo všetkých strán. Okrem toho priložte podrobnejšie zábery, vždy s referenčnými bodmi, ako sú bočné steny, priečky, vaňa, odtok.
 • Ak sa budú v podlahe v blízkosti vykurovacích káblov vŕtať otvory, vyhotovte dodatočnú podrobnú fotodokumentáciu.

Utesnenie vykurovacej rohože

lepidlo na vykurovaciu rohož

 • Je nevyhnutné dodržiavať pokyny na použitie lepidla na podlahy.
 • Vždy používajte lepidlo určené na použitie s podlahovým vykurovaním.
 • Vykurovacia rohož musí byť úplne zapustená do cementovej vrstvy s minimálnou hrúbkou 5 mm. Maximálna prípustná hrúbka podlahy je 20 mm pre vykurovacie rohože s výkonom 160 W/m2.
 • Maltu vždy rozotrite pozdĺž vykurovacích jadier. Pritom dbajte na opatrnosť, aby nedošlo k poškodeniu alebo vytrhnutiu vykurovacích káblov.
 • Drážku opatrne vyplňte aj krycou rúrkou podlahového snímača teploty.
 • Vyhnite sa ostrým predmetom a neopatrnému vylievaniu betónu alebo výplňového materiálu.
 • V betóne alebo inom výplňovom materiáli by nemali byť tzv. vzduchové vrecká. Vykurovacie jadrá starostlivo utesnite tak, aby v nich nezostali žiadne vzduchové dutiny. Pomôže to rýchlejšiemu zahriatiu podlahy a predĺži životnosť vykurovacieho kábla.

Meranie vykurovacej rohože

Meranie vykurovacej rohože

 • Elektrické merania by sa mali vykonať trikrát. Po vybratí rohože z krabice. Po položení rohože na podlahu a pred utesnením lepidlom. Tretíkrát po položení dlažby a pred pripojením termostatu.
 • Zakaždým sa vykonajú dve merania: meranie izolačného odporu a meranie odporu vykurovacieho kábla.
 • Výsledky všetkých troch skúšok sa musia zapísať do montážneho protokolu.
 • Merania musí vykonať osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou.

Ďalšie informácie

 • Vykurovacia rohož musí byť vždy chránená vhodným nadprúdovým a prúdovým chráničom.
 • Zabráňte mechanickému poškodeniu vykurovacích káblov!
 • Snažte sa po vykurovacích kábloch chodiť čo najmenej. Ak tak musíte urobiť, zakryte ich napríklad drevenou doskou alebo sadrokartónom.
 • Vykurovacia rohož musí byť vždy chránená vhodným nadprúdovým a prúdovým chráničom.
 • V prípade poškodenia použite iba originálnu a na to určenú súpravu na opravu vykurovacích káblov. Nepoužívajte bežné zmršťovacie hadičky, ktoré neobsahujú správne lepidlo a nie sú tepelne odolné voči vykurovaciemu káblu.
Zobraziť viac záznamov z September 2023

Odporúčané stránky

Podložka pod dlaždice, kúpeľňa, sprchovací kút 1 m² - RAYCHEM QuickNet-160 R-QN-P-1.0M2/T0

Podložka pod dlaždice, kúpeľňa, sprchovací kút 1 m² - RAYCHEM QuickNet-160 R-QN-P-1.0M2/T0

97,14 € vrátane DPH/1nastaviťNajnižšia cena za 30 dní pred zľavou 107,93 €/1nastaviťBežná cena 107,93 € vrátane DPH/1nastaviť
Kúpeľňa pod dlaždice, sprchová vykurovacia rohož 1 m² + termostat SENZ WIFI - RAYCHEM QuickNet-160 R-QN-P-1.0M2/SENZ-WIFI

Kúpeľňa pod dlaždice, sprchová vykurovacia rohož 1 m² + termostat SENZ WIFI - RAYCHEM QuickNet-160 R-QN-P-1.0M2/SENZ-WIFI

237,86 € vrátane DPH/1nastaviťNajnižšia cena za 30 dní pred zľavou 264,28 €/1nastaviťBežná cena 264,28 € vrátane DPH/1nastaviť
pixel